Friggebod funkis

Här är en friggebod funkis variant, själv skulle jag nog kunna tänka mig denna funkisstil inspirerande friggebod. Vilken skulle du välja. Klicka på länkarna för mera information.

Friggebod Jabo Funkisstugan 15 m²

Här kan du köpa och läsa mer om Friggebod Jabo Funkisstugan 15 m² som du ser på bilden

Fakta Friggebod funkis, inget bygglov behövs.

En friggebod funkis är enligt lag bygglovsbefriad om den byggs som ett komplement till ett en- och tvåbostadshus. Men även om du inte behöver söka bygglov för att få bygga friggeboden, finns det ändå andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Det är tillåtet att uppföra en eller flera friggebodar funkis (komplementbyggnad) utan bygglov i omedelbar närhet av bostadshuset. Men tänk på att den sammanlagda byggnadsarean av alla de friggebodar som uppförts på tomten inte får vara större än 15m2. Vid beräkningen ska också räknas med bodar som tidigare har byggts bygglovfritt med stöd av friggebod regler. Höjden från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter.

TILLSTÅND FRÅN GRANNARNA

Om du vill bygga din friggebod funkis närmare än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne krävs medgivande från berörda grannar. Det är lämpligt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Om grannen inte ger sitt medgivande måste du vända dig till din kommun och göra en ansökan om bygglov.

FRIGGEBODEN SKA PASSA IN I OMGIVNINGEN

Även om friggeboden är bygglovsbefriad måste andra krav i plan- och bygglagen vara uppfyllda. Det innebär bland annat att boden ska anpassas till omgivningen. Att bygga ett stort antal mycket små bodar, även om den totala byggnadsarean inte överstiger 15 m², eller att välja en avvikande färg kan strida mot dessa regler.

KRAV PÅ SÄKERHET OCH BRANDSKYDD

Byggnadsverkslagens regler om bärförmåga och säkerhet vid användning gäller också för friggebodar. I Boverkets byggregler finns regler som syftar till att förhindra brandspridning mellan byggnader. De gäller om friggeboden är större än 10 m² och placeras närmare huset än 4,0 meter.

HUR RÄKNAR MAN UT FRIGGEBODENS STORLEK?

Det är friggebodens utvändiga area som räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i arean. Taksprånget är den del av yttertaket som springer ut ovan ytterväggen. Är det mer än 50 centimeter räknas hela taksprånget in. Detta framgår av svensk standard SS 21054:2009, som handlar om hur man beräknar arean för byggnader.

INSTALLATIONER

Om du vill installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i boden krävs förmodligen en bygganmälan. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om det.

Källa: Boverket.se

Friggebod Jabo Funkisstugan 15 m²

Här kan du köpa och läsa mer om Friggebod Jabo Funkisstugan 15 m² som du ser på bilden

Friggebod Jabo Smara 15 m²
Här kan du köpa och läsa mer om Friggebod Jabo Smara 15 m² som du ser på bilden

Friggebod Jabo Smara 15 m² information

 • Produkten säljs här
 • produktbeskrivning:
 • De finns oftast i lager hos leverantören alteranativ kan Friggebod Jabo Smara 15 m² tas hem vid beställning online
 • Tillverkare av produkten är
 • Friggebod Jabo Smara 15 m²
 • 23995.0 KR SEK

Friggebod Jabo Mossebo 9,9 m²
Här kan du köpa och läsa mer om Friggebod Jabo Mossebo 9,9 m² som du ser på bilden

Friggebod Jabo Mossebo 9,9 m² information

 • Produkten säljs här
 • produktbeskrivning:
 • De finns oftast i lager hos leverantören alteranativ kan Friggebod Jabo Mossebo 9,9 m² tas hem vid beställning online
 • Tillverkare av produkten är
 • Friggebod Jabo Mossebo 9,9 m²
 • 26995.0 KR SEK

Friggebod Jabo Haldarp 15 m²
Här kan du köpa och läsa mer om Friggebod Jabo Haldarp 15 m² som du ser på bilden

Friggebod Jabo Haldarp 15 m² information

 • Produkten säljs här
 • produktbeskrivning:
 • De finns oftast i lager hos leverantören alteranativ kan Friggebod Jabo Haldarp 15 m² tas hem vid beställning online
 • Tillverkare av produkten är
 • Friggebod Jabo Haldarp 15 m²
 • 57495.0 KR SEK

Friggebod Jabo Sandhamn 15 m²
Här kan du köpa och läsa mer om Friggebod Jabo Sandhamn 15 m² som du ser på bilden

Friggebod Jabo Sandhamn 15 m² information

 • Produkten säljs här
 • produktbeskrivning:
 • De finns oftast i lager hos leverantören alteranativ kan Friggebod Jabo Sandhamn 15 m² tas hem vid beställning online
 • Tillverkare av produkten är
 • Friggebod Jabo Sandhamn 15 m²
 • 33495.0 KR SEK

Friggebod Trähuset Skagen 15-6
Här kan du köpa och läsa mer om Friggebod Trähuset Skagen 15-6 som du ser på bilden

Friggebod Trähuset Skagen 15-6 information

 • Produkten säljs här
 • produktbeskrivning:
 • De finns oftast i lager hos leverantören alteranativ kan Friggebod Trähuset Skagen 15-6 tas hem vid beställning online
 • Tillverkare av produkten är
 • Friggebod Trähuset Skagen 15-6
 • 71195.0 KR SEK